https://drclinic.pl/
Nasza lokalizacja
Kujawska 36, 15-552 Białystok
Godz. otwarcia
Pon - Pt: 8:00 - 19:00

Szanowny Pacjencie!

W związku z potrzebą poprawy organizacji pracy Dentico & Rehabilis Clinic i lepszą dostępnością do naszych usług uprzejmie prosimy wszystkich Pacjentów PIERWSZORAZOWYCH o opłatę rezerwacyjną w kwocie 100 zł osobiście w placówce lub na konto w ciągu 24 godzin, od momentu rezerwacji, celem jej potwierdzenia. W przypadku braku uiszczenia opłaty w wymienionym czasie umówiona wizyta zostanie anulowana. Uprzejmie informujemy, że w przypadku umawiania długich, ponad 60 minutowych wizyt pobieramy zadatek na poczet leczenia w wysokości 100zł za każdą zarezerwowaną godzinę. Kwota wniesiona będzie odjęta od kwoty jaką pacjent powinien zapłacić za swoją wizytę. Informujemy, że wizyta nieodwołana z min.48-godzinnym wyprzedzeniem będzie traktowana jako odbyta i płatna, płatność jest pobierana tytułem opłaty za gotowość do świadczenia usługi.

Dentico Clinic sp. z o.o. – STOMATOLOGIA Nr rachunku bankowego : 53 1020 1332 0000 1902 1448 4101

Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski – FIZJOTERAPIA Nr rachunku bankowego : 26 1090 1883 0000 0001 5415 8612

Regulamin Organizacyjny Kliniki:
Dentico Clinic Iwona Iwanowicz

 

Klinika Stomatologiczna  Dentico Clinic sp. z o.o., przy ul. Kujawskiej 36 w Białymstoku jest Podmiotem Leczniczym, działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
⦁ Celem działania kliniki Dentico Clinic sp. z o.o. jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki.
⦁ Klinika  Dentico Clinic sp. z o.o. jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ
 
⦁ Przyjmujemy zgłoszenia osobiste oraz telefoniczne.
⦁ Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem.
⦁ Na pierwsza wizytę rezerwujemy dla Pacjenta maksymalnie 30 min.
⦁ Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie.
⦁ O czasie potrzebnym do wykonania zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
⦁ Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.
⦁ W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
⦁ Dzień przed planowaną wizytą Pacjent otrzymuje przypomnienie sms-em.
 
PIERWSZA WIZYTA
 
⦁ Pacjenci umawiający się na pierwszą wizytę w klinice proszeni są o uiszczenie opłaty rezerwacyjnej/zadatku/ w kwocie 100 zł osobiście w placówce lub na konto (53 1020 1332 0000 1902 1448 4101) w ciągu 24 godzin, od momentu rezerwacji, celem jej potwierdzenia. W przypadku braku uiszczenia opłaty w wymienionym czasie umówiona wizyta zostanie anulowana.
⦁ W przypadku umawiania długich, ponad 60 minutowych wizyt pobieramy zadatek na poczet leczenia w wysokości 100zł za każdą zarezerwowaną godzinę.
⦁ Kwota wniesiona będzie odjęta od kwoty jaką pacjent powinien zapłacić za swoją wizytę.
⦁ Informujemy, że wizyta nieodwołana z min.48-godzinnym wyprzedzeniem będzie traktowana jako odbyta i płatna, płatność jest pobierana tytułem opłaty za gotowość do świadczenia usługi.
⦁ Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Karty Pacjenta, podając dane umożliwiające identyfikację Pacjenta.
⦁ Pacjent wypełnia ankietę „Wywiad Medyczny”, „Ankieta ogólna”
⦁ Pacjent podpisuje zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w klinice Dentico Clinic Iwona Iwanowicz oraz zapoznaje się z obowiązującym regulaminem działania placówki.
⦁ Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.
⦁  Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia powyższych formularzy.
⦁ Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
 
KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
 
⦁ Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę.
⦁ Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili  do ewentualnych  kilkunastominutowych opóźnień. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.
⦁ Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszej klinice leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego).
⦁ Pozostałe osoby, wymagające pilnej interwencji lekarskiej, zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc.
 
LISTA REZERWOWA
 
Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
 
ODWOŁANIE WIZYT
 
⦁ Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać na 1 dzień roboczy przed wizytą.
⦁ Wizytę dłuższą należy odwołać na 3 dni robocze przed wizytą.
Opłata za nie odwołaną wizytę wynosi 100%.
 

SPÓŹNIENIE NA WIZYTĘ
 
Spóźnienie się na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.
 
ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI
 
⦁ Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
⦁ Przed przystąpieniem do wykonania pacy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% wartości uzupełnienia protetycznego.
⦁ Jeśli brak współpracy dziecka na wizycie (dziecko nie pozwala na wykonanie zabiegu) – opłata wynosi 100,00 PLN
 
PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WARUNKI JEJ UDOSTĘPNIANIA
 
Klinika stomatologiczna Dentico Clinic sp. z o.o. prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art.28 ust.4 ustawy a dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzecznik Praw Pacjenta.
 
GWARANCJA – WARUNKI
 
W pełni odpowiadamy za jakość naszej pacy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoim problemem sam. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi na temat wykonanego zabiegu możesz pytać o wszystko stomatologa.
Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy.
 
Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy oraz wizyta profilaktyczna (usunięcie kamienia i osadu). Jeśli podczas oddawania pracy pacjent posiada inne braki zębowe gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia wszystkich pozostałych braków zębowych w przeciągu kolejnych 3 miesięcy.
 

Gwarancja nie obejmuje:
⦁ prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagające podścielenia po jakimś czasie,
⦁ prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
⦁ ponownego leczenia endodontycznego,
⦁ samodzielnie naprawianych prac protetycznych,
⦁ wszelkich napraw prac protetycznych z wyjątkiem napraw gwarancyjnych,
⦁ uzupełnień protetycznych oddanych do użytku Pacjentowi przy współistnieniu innych braków zębowych, nie uzupełnionych w przeciągu kolejnych max. 3 miesięcy.


 Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
⦁ złamań korony zęba pomiędzy wizytami leczenia endodontycznego.
⦁ złamań koron zębów leczonych endodontycznie, a nie odbudowanych protetycznie.
⦁ istniejącego schorzenia ogólnego, mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (cukrzyca, osteoporoza, padaczka, nowotwory, stan po chemio i radioterapii, po terapii cytostatykami.
Rękojmia
 
W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy kliniki wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie.
 
Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w naszej klinice wypełnienia (plomby) oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
 
Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
 
⦁ na prośbę Pacjenta wykonano alternatywny, a nie optymalny plan leczenia,
⦁ przerwał zaplanowane leczenie,
⦁ nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych,
⦁ nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
⦁ użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
⦁ samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
⦁ uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
⦁ cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
⦁ ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez,
⦁ uszkodził protezę poza jamą ustną,
 
POWIKŁANIA
 
Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:
 
⦁ reakcja alergiczna,
⦁ nadwrażliwość po wybielaniu,
⦁ nadwrażliwość zęba po leczeniu,
⦁ ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
⦁ szczękościsk,
⦁ pęknięcie, złamanie zęba,
⦁ obrzęk, ropień, krwiak,
⦁ krwawienie po zabiegu chirurgicznym,
⦁ podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
⦁ reakcja alergiczna na zastosowane leki,
⦁ zaostrzenie współistniejących schorzeń.


Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:
⦁ dyskomfort i stres spowodowany bólem,
⦁ konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży,
⦁ problemy natury estetycznej,
⦁ problemy z jedzeniem i mówieniem,
⦁ nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,
⦁ nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.
Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop, czy rodzinna uroczystość.
 
Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszej klinice od kilku lat. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel kliniki.

Regulamin kart upominkowych

Karty Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w Dentico&Rehabilis Clinic w Białymstoku zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Karty.
Karty Podarunkowe są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym czasie należy je zrealizować. Po upływie terminu ważności Karty jej wartość (cała lub niewykorzystana część) zostanie utracona.
Kartę Upominkową można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod numerem telefonu 603-702-478, 604-807-730
Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Karta Upominkowa. Należy podać również numer Karty.
Karty Upominkowa nie podlegają wymianie ani zwrotowi na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kart, które zawierają kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Karty Upominkowej, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać, opiewa na kwotę wyższą niż wartość Karty.
Płatności Kartą nie można łączyć z promocjami i rabatami.
W przypadku nie pojawienia się na umówionej wizycie i nie odwołaniu jej 24 godziny przed jej realizacją, Karta Upominkowa traci ważność.

Zasady sprzedaży kart upominkowych:

Karty Upominkowe wydawane są w eleganckiej formie i zapakowane w kopertę.
Karty Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę, wybrane usługi lub pakiety usług.